LKkoncept

Wszystkie Inwestycje Leśny Kwiat są realizowane w standardzie LKkoncept. Tylko Standard LKkoncept gwarantuje wykonanie lokali przyjaznych środowisku jak i zdrowych dla człowieka. Dbamy o tę kwestię na każdym etapie jego powstawania, począwszy od projektu, poprzez budowę i eksploatację. Standard LKkoncept gwarantuje realizacje inwestycji zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Grunty pod nasze osiedla wybierane są z zachowaniem promienia 300 m od granicy Rezerwatu Przyrodniczego Lasu Kabackiego. Teren musi być na obszarze chronionego krajobrazu - w przypadku Osiedli Leśny Kwiat jest to Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu . Obszar ten zapewnia równowagę ekologiczną pomiędzy terenami czynnymi biologicznie i zabudowanymi z tego też względu nazywany jest systemem ekologicznej osłony miasta. Zgodnie ze standardem LKkoncept na terenie Inwestycji Leśny Kwiat w Józefosławiu oraz w bliskiej okolicy znajdują się liczne tereny zielone, a lokale są oddalone od miejskiego smogu i hałasu. Standard LKkoncept przewiduje w inwestycjach ogrody w 75% lokali mieszkaniowych. Udział powierzchni biologicznie czynnej musi wynosić co najmniej 50%, natomiast maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy to 0,9,.

Standard LKkoncept zakłada autorski projekt wiatrołapów chroniący przed niską temperaturą, opadami, hałasem z zewnątrz, spalinami oraz smogiem.

Dzięki takim rozwiązaniom mają Państwo pewność, że nasze inwestycje powstają na ściśle wyselekcjonowanych terenach zgodnym ze standardem LKkoncept. Chcemy zapełnić Państwu komfort, radość użytkowania mieszkania oraz dopełnić satysfakcji z wyboru lokalu w naszej Inwestycji.


Podstawowe kryteria standardu LKkoncept:

 • 300 m w promieniu Rezerwatu Przyrodniczego Lasu Kabackiego
 • teren Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • ogrody w minimum75% lokali mieszkaniowych
 • 50% udziału powierzchni biologicznie czynnej
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9,
 • niska zabudowa do 12m
 • autorski projekt wiatrołapów .
 • minimum jeden skwer lub plac zabaw na każdym z osiedli
 • lokalizacja przy drogach lokalnych charakteryzujących się obniżonym poziomem ruchu
 • pokoje przeznaczone na stały pobyt osób (sypialnie, pokoje dzienne) muszą znajdować się od strony ogrodów, od strony miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej projektowane są kuchnie, łazienki, garderoby oraz garaże
 • co najmniej dwa miejsca postojowe przypadające na jeden lokal mieszkalny
 • zabudowa jednorodzinna
 • ograniczenie terenów wspólnych do skweru oraz drogi dojazdowej w celu ograniczenia kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
 • własność gruntu zapewniająca prywatność oraz kontrole nad kosztami
 • Instalacje oświetleniowe na drodze wewnętrznej w ekologicznym systemie LED