Oferta Leśny Kwiat III

Nr. loklu Powierzchnia Ilość pokoi Ogród MDM Cena lokalu Cena garażu Suma Status Karty lokalu
ETAP I (ODBIORY II KWARTAŁ 2017)
A1 74,98 m2 3 38 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A1 Karta terenu
A2 74,98 m2 3 38 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A2
A3 74,89 m2 3 39 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A3
A4 108,28 m2 4 43 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu A4 parter
Karta lokalu A4 piętro
A5 108,28 m2 4 43 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu A5 parter
Karta lokalu A5 piętro
A6 74,89 m2 3 38 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A6
A7 74,98 m2 3 37 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A7
A8 74,63 m2 3 61 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu A8
B1 74,63 m2 3 60 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B1 Karta terenu
B2 74,98 m2 3 40,5 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B2
B3 74,89 m2 3 41 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B3
B4 108,28 m2 4 46 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu B4 parter
Karta lokalu B4 piętro
B5 108,28 m2 4 46 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu B5 parter
Karta lokalu B5 piętro
B6 74,89 m2 3 40 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B6
B7 74,89 m2 3 39 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B7
B8 74,63 m2 3 58 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu B8
C1 75 m2 3 66 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C1 Karta terenu
C2 74,97 m2 3 36 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C2
C3 74,63 m2 3 42 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C3
C4 102,37 m2 4 45 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu C4 parter
Karta lokalu C4 piętro
C5 102,37 m2 4 45 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu C5 parter
Karta lokalu C5 piętro
C6 74,63 m2 3 41 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C6
C7 74,97 m2 3 35 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C7
C8 75 m2 3 64 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu C8
D1 75 m2 3 96 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D1 Karta terenu
D2 74,97 m2 3 36 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D2
D3 74,63 m2 3 42 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D3
D4 102,37 m2 4 46 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu D4 parter
Karta lokalu D4 piętro
D5 102,37 m2 4 45 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu D5 parter
Karta lokalu D5 piętro
D6 73,63 m2 3 42 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D6
D7 74,97 m2 3 35 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D7
D8 75 m2 3 65 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu D8
E1 74,63 m2 3 59 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E1 Karta terenu
E2 74,98 m2 3 35 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E2
E3 74,89 m2 3 36 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E3
E4 108,28 m2 4 40 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu E4 parter
Karta lokalu E4 piętro
E5 108,28 m2 4 40 m2 NIE - - - SPRZEDANE Karta lokalu E5 parter
Karta lokalu E5 piętro
E6 74,89 m2 3 35 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E6
E7 74,98 m2 3 34 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E7
E8 74,63 m2 3 81 m2 TAK - - - SPRZEDANE Karta lokalu E8